Naujienos

  • loreta

Alytausgidas.lt - Tavo naujienų portalas

Vardadienius švenčia

Renginių kalendorius

P A T K P Š S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Naujausi skelbimai

Dengiame naujus stogus,keičiame

( Siūlo darbą / 2016-05-04 01:25 )

Dengiame naujus stogus,keičiame senus.Karkasinių namų,pirčių statyba jų įrengimas.Terasos,pavesinės,medinės...

Dengiame naujus stogus,keičiame

( Statyba / 2016-05-04 01:24 )

Dengiame naujus stogus,keičiame senus.Karkasinių namų,pirčių statyba jų įrengimas.Terasos,pavesinės,medinės...

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS ALYTAUS MIESTO

( Patalpos / 2016-05-03 20:26 )

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS ALYTAUS MIESTO CENTRE ROTUŠĖS A.16 3/3 AUKŠTE DU PEREINAMI...

Šeštadienį iš LIETUVOS į ANGLIJĄ

( Kita / 2016-05-03 18:27 )

Šeštadienį iš LIETUVOS į ANGLIJĄ keleivių, siuntų, auto pervežimai +37067306120;...

Iš Lietuvos išvykstame: KIEKVIENĄ

( Kita / 2016-05-03 16:42 )

Iš Lietuvos išvykstame:KIEKVIENĄ PENTADIENĮ.Iš Airijos išvykstame:KIEKVIENĄ...

Daugiau skelbimų

Rekomenduojame

Naujienos

Alytuje - pakeistos laidojimo ir kapinių lankymo taisyklės

Alytus | 2012 rugsėjo 11 d., 17:13 | 1 komentaras (Skaityti komentarus)
Alytuje - pakeistos laidojimo ir kapinių lankymo taisyklės
Savivaldybės tarybos patvirtintose Laidojimo ir kapinių lankymo taisyklėse nustatyta, jog prieš statant ar rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius apie tai turi būti informuotas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas. Alytausgidas.lt nuotr.

Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujos redakcijos Laidojimo ir kapinių lankymo taisykles. Jose patikslinti reikalavimai dėl kapavietės įrengimo ar rekonstrukcijos, numatyta galimybė laidojančiam asmeniui įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį tvarkyti laidojimo dokumentus. Vadovaujantis pakeistomis taisyklėmis į turimas ir prižiūrimas kapavietes gali būti laidojamas ne tik mirusiojo sutuoktinis arba tėvai, jei miręs asmuo neturėjo sutuoktinio, bet ir kremuoti kitų mirusiojo artimųjų palaikai bei seserys pasaulietės pranciškonės.

Taisyklėse numatoma, kad:

  • Užupių kapinėse gali būti laidojami Alytaus miesto ir su kapinių teritorija besiribojančių Užupių ir Balninkų kaimų, taip pat Miklusėnų kaimo ir kitų su Alytaus miesto savivaldybės teritorija besiribojančių kaimų gyventojų palaikai ir Alytaus miesto gyventojų artimųjų palaikai, taip pat Alytaus miesto nusipelnę piliečiai.

 

  • Daugų ir Klevų gatvėse esančiose kapinėse mirusieji gali būti laidojami tik į turimas ir prižiūrimas kapavietes, išskyrus Daugų gatvė kapinėse esančią Dainavos apygardos kovotojų memorialo teritoriją. Joje gali būti laidojami kariai savanoriai ir jų sutuoktiniai.

 

  • Savanorių gatvės kapinėse į turimas ir prižiūrimas kapavietes gali būti palaidotas tik mirusiojo sutuoktinis (sutuoktinė) arba tėvai, jei mirusysis neturėjo sutuoktinio, taip pat Alytaus mieste dirbę kunigai bei Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilkaviškio vyskupijos brolijos Alytaus Šv. Angelų Sargų brolijos vienišos seserys pasaulietės pranciškonės, šios OFS brolijos turimoje ir prižiūrimoje kapavietėje. Šiuo atveju laidojant brolijos narę prašymą išduoti leidimą laidoti turi pateikti OFS atstovas, kartu pateikdamas pažymą, kad laidojamas asmuo priklauso šiai brolijai.


Kitų mirusiųjų palaikai į turimas ir prižiūrimas kapavietes gali būti palaidoti tik kremuoti. Šiuo atveju Komunalinio ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas leidimą laidoti išrašo tada, kai laidojantis asmuo kartu su rašytiniu prašymu pateikia kremavimo paslaugų įmonės išduotą mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą.

Savivaldybės tarybos patvirtintose Laidojimo ir kapinių lankymo taisyklėse nustatyta, jog prieš statant ar rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius  apie tai turi būti informuotas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas.

Statant, keičiant ar rekonstruojant kapavietės statinius, paminklų ar betoninių aptvėrimų atliekas atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo išsivežti arba išmesti į tam tikslui skirtas aikšteles, kurios artimiausiu metu bus įrengtos kapinių prieigose.

Išsamiau susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu T-176 patvirtintomis taisyklėmis galite čia:

LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklės (toliau – taisyklės) nustato kapinių statusą, laidojimo leidimų išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo tvarką Alytaus mieste.
2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis.
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Kapas – vieta, kurioje palaidoti žmogaus (žmonių) palaikai.
Kapavietė – nustatytas ribas turintis žemės plotas kapinėse, skirtas kapui, rūsiui, kolumbariumui ar kitai laidojimo vietai, kur bus laidojami žmogaus palaikai, taip pat ir balzamuoti ar kremuoti.
Kapinės – žemės plotas žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balzamuotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi arba užkasami kremuoti žmogaus palaikai.
Kapo ramybės laikotarpis – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. Konkrečią kapo ramybės laikotarpio trukmę kapinėse, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar kape palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, nustato kapinių prižiūrėtojas, remdamasis hidrogeologinio tyrimo rezultatais ir visuomenės sveikatos centro apskrityje išvada. Kapo ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.
Kapinių prižiūrėtojas – juridinis asmuo, savivaldybės paskirtas prižiūrėti kapines – Alytaus miesto savivaldybės administracija (Komunalinio ūkio skyrius).
Veikiančios kapinės – kapinės, kur gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose.
Riboto laidojimo kapinės – kapinės, kuriose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus.
Neveikiančios kapinės – kapinės, kuriose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Apie kapinių priskyrimą neveikiančioms savivaldybė praneša vietinėje spaudoje, be to, informacija skelbiama kapinių informacinėje lentoje.

II. ALYTAUS MIESTO KAPINIŲ STATUSAS

4. Veikiančios kapinės – viešosios Užupių kapinės.
5. Riboto laidojimo kapinės – viešosios kapinės Daugų gatvėje, viešosios kapinės Klevų gatvėje ir viešosios kapinės Savanorių gatvėje.

III. LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR LAIDOJIMO TVARKA

6. Leidimą laidoti išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius.
7. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą, mirties liudijimą ir asmens dokumentą, arba laidojančio asmens įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui pateikus įgaliojimą arba paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti:
7.1. Palaikams laidoti (įskaitant balzamuotus ir kremuotus), atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė. Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. m (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietei) – 7 kv. m (2,8x2,5). Kremuotiems palaikams urnoje gali būti skiriama mažesnių matmenų kapavietė kapinėse numatytose vietose.
7.2. Naujas kapas esamoje kapavietėje gali būti formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškiai suformuotas ribas. Kapavietės ribos gali būti pakeistos, jei toks pakeitimas yra įmanomas, tačiau būtina gauti kapinių prižiūrėtojo leidimą.
8. Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas.
8.1. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje laikantis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
8.2. Kai neįmanoma nustatyti kapavietę prižiūrinčio asmens, leidimas laidoti į turimą šeimos kapavietę išduodamas asmeniui įrodžius giminystės ryšį su palaidotu asmeniu ir pateikus kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, raštiškus sutikimus. Pakartotinai laidoti kape galima pasibaigus nustatytam kapo ramybės periodui.
8.3. Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės priežiūrą miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui bei nurodyti žurnale keistinus duomenis.
9. Leidimas perlaidoti išduodamas iš Alytaus miesto ir kitų vietovių pervežtiems palaikams palaidoti į turimas ir prižiūrimas kapavietes, laikantis šių taisyklių. Palaikus galima perlaidoti tik gavus atitinkamo visuomenės sveikatos centro rašytinį sutikimą bei pateikus mirusiojo mirties liudijimą.
10. Viešosios kapinėse gali būti laidojami:
10.1. Užupių kapinėse – Alytaus miesto ir su kapinių teritorija besiribojančių Užupių ir Balninkų kaimų, taip pat Miklusėnų kaimo ir kitų su Alytaus miesto savivaldybės teritorija besiribojančių kaimų gyventojų palaikai ir Alytaus miesto gyventojų artimųjų palaikai; Alytaus miesto nusipelnę piliečiai gali būti laidojami Užupių kapinių antrajame kvartale;
10.2. Daugų gatvės kapinėse – tik į turimas ir prižiūrimas kapavietes, Dainavos apygardos kovotojų memorialo teritorijoje gali būti laidojami kariai savanoriai ir jų sutuoktiniai;
10.3. Klevų gatvės kapinėse – tik į turimas ir prižiūrimas kapavietes;
10.4. Savanorių gatvės kapinėse į turimas ir prižiūrimas kapavietes gali būti palaidotas tik mirusiojo sutuoktinis (sutuoktinė) arba tėvai, jei mirusysis neturėjo sutuoktinio, taip pat Alytaus mieste dirbę kunigai bei Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilkaviškio vyskupijos brolijos Alytaus Šv. Angelų Sargų brolijos vienišos seserys pranciškonės, šios OFS brolijos turimoje ir prižiūrimoje kapavietėje. Šiuo atveju laidojant brolijos narę prašymą išduoti leidimą laidoti turi pateikti OFS atstovas, kartu pateikdamas pažymą, kad laidojamas asmuo priklauso šiai brolijai. Kitų mirusiųjų palaikai į turimas ir prižiūrimas kapavietes gali būti palaidoti tik kremuoti. Šiuo atveju Komunalinio ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas leidimą laidoti išrašo tada, kai laidojantis asmuo kartu su rašytiniu prašymu pateikia kremavimo paslaugų įmonės išduotą mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą.
11. Visose kapinėse laidojama visomis dienomis, išskyrus lapkričio 1 d., kai laidojama iki 12 val.
12. Palaidojus kape įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

IV. KAPAVIEČIŲ PRIEŽIŪROS TVARKA

13. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, informuojamas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas. Statant, keičiant ar rekonstruojant kapavietės statinius, paminklų ar betoninių aptvėrimų atliekas atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo išsivežti arba išmesti į tam tikslui įrengtas aikšteles kapinių prieigose. Į kapinėse esančius buitinių atliekų konteinerius, taip pat rūšiuojamų atliekų konteinerius, statybines atliekas mesti ar sudėti šalia jų, griežtai draudžiama.
14. Pradėti darbus įrengiant naują stacionarų ar rekonstruoti esamą kapavietės aptvėrimą galima tik suderinus su kapinių prižiūrėtoju. Rekonstruojant kapavietės aptvėrimą privaloma išlaikyti tas pačias kapavietės ribas, kapavietę praplėsti galima tik gavus raštišką kapinių prižiūrėtojo pritarimą.
15. Praėjimo takai tarp kapaviečių gali būti išklojami betoninėmis trinkelėmis, akmenimis ar pan. (t. y. statybinėmis medžiagomis, pritaikytomis kloti šaligatvius ir takus, kurios būtų neslidžios bet kokiomis meteorologinėmis sąlygomis) tik tuo atveju, jeigu tai netrukdo greta esantiems kapams arba kapinėse tvarkymo darbus atliekančioms įmonėms, ir tik gavus kapinių prižiūrėtojo leidimą. Stacionariai įrengtų praėjimo tarp gretimų kapaviečių takų visas plotis privalo būti viename aukštyje. Užupių kapinėse, kai kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę.

V. KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR
JŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA

16. Kapinių prižiūrėtojas parengia ir teikia administracijos direktoriui tvirtinti Neprižiūrimos kapavietės aprašą. Vadovaudamasis Neprižiūrimos kapavietės aprašu kapinių prižiūrėtojas nustato neprižiūrimą kapavietę ir raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė, kurioje nurodyta reikalinga informacija. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija išnagrinėja situaciją ir pripažįsta šią kapavietę neprižiūrima. Komisija sudaro visų pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašą ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui.
17. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybės administracija. Pagal 16 punkte nurodytos komisijos sudarytą sąrašą kapavietės gali būti skiriamos:
17.1. eilės tvarka laidoti mirusiuosius pagal laidojančių asmenų pageidavimą, jeigu jose yra pasibaigęs kapo ramybės laikotarpis;
17.2. asmenims, pageidaujantiems prižiūrėti neprižiūrimas kapavietes, jeigu nepasibaigęs kapo ramybės laikotarpis. Asmenys raštu kreipiasi į savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrių su prašymu įrašyti kapavietės prižiūrinčiuoju asmeniu. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, turi prižiūrėti nurodytą kapavietę ir gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintoje Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

VI. KAPINIŲ LANKYMO TVARKA

18. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu. Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų dieną ir lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną – lankymo laikas neribojamas.
19. Kapinėse draudžiama:
19.1. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis (išskyrus specialiųjų tarnybų transportą, norint atvežti paminklą, žemės ar pan., taip pat atvežti neįgalumo pažymėjimą turintį asmenį transportui skirtais takais);
19.2. palikti transporto priemonę tarp kapų, atvežus sunkų krovinį (paminklą, žemes, betoną), kol bus baigti darbai, t. y. iškrovus krovinį automobilis turi būti paliktas už kapinių tvoros;
19.3. vedžiotis šunis;
19.4. leisti muziką ar kitaip triukšmauti;
19.5. savavališkai kirsti, genėti ar kitaip niokoti kapinėse augančius želdinius;
19.6. kasti smėlį kapinių teritorijoje ir už kapinių tvoros;
19.7. mesti šiukšles tam neskirtose vietose.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuri buvo padaryta kapinėms ar kitoms kapavietėms, įrengiant kapo paminklą, antkapį ar atliekant kitus priežiūros darbus.
21. Kitus šiose taisyklėse nenumatytus kapinių tvarkymo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintos Kapinių tvarkymo taisyklės.
22. Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 162 1 straipsnį.

Alytaus miesto savivaldybės informacija
Alytaus miesto savivaldybės informacija

Reitingas [3], balsavusių [2]

Balsuok ir tu:

Naujienos komentarai:

Įdomios taisyklės, kuriose nė žodžio nėra apie mirusių mūsų piliečių, kurie neturėjo gyvenamos vietos,artimųjų. Siūlyčiau valdininkams ir tarybos nariams, nuvykti į Užupio kapines ir pasižiūrėti tų nelaimigųjų amžinojo poilsio vietą. Nenorėtų nei vienas ten atsigulti, bet kitus galima.Važiuojame į Sibirą tvarkyti tremtinių kapų, o čia baisiau negu ten.
Pagarbos savo šalies piliečiams- nulis.Mažiau ,,otkatų" ir vienas kitas tūkstantis litų atsirastų šių kapų sutvarkymui.Išlyginti, užvežti žemelės, užsėti žolytę ir lenteles su pavardėmis. Problema išspręsta.Taip , kad pirmyn ,,valdininkai" ir kapų prižiūrėtojai.Kaip sakoma:neatsižadėk lazdos , terbos ir kalėjimo(kapinių)

...nuo , 2012 rugsėjo 11 d., 22:35, IP: 78.62.146.187

Išsakyk savo nuomonę:

Vardas *:

Jūsų komentaras *:

El. pašto adresas:

Pakartokite nupieštą saugos kodą *:

Žvaigždute * pažymėtus laukus būtina užpildyti.
  • omeka
  • er2
  • taxi

Populiarūs raktažodžiai

Naujausios įmonės

Radijas internetu

Alytausgidas.lt © 2015
Telefonas: 8 616 74933 MB Alytausgidas.lt į.k. 302935422
El. pašto adresas:

Programavimas ir dizainas